Skadestånds- och försäkringsrätt

Beskrivning av skadestånds- och försäkringsrätt

Frågor med skadestånds- och försäkringsrättslig anknytning dyker ibland upp, oavsett om du är privatperson eller företagare. Det kan röra sig om allt från tolkning av försäkringsavtal och sambandsfrågor, till frågor om preskription och tvister. Även om målet är att undvika tvister så kan en tvist uppkomma vid skadereglering. Det kan handlar om rätt till sjukpenning, livränta och annan ersättning. Skadestånds- och försäkringsfrågor är ofta svårmanövrerade ställningstaganden om hur man på bästa sätt för fram sin sak. Det kan då vara avgörande för framgång hur man presenterar sin sak samt hur man säkrar bevisning.

Hur vi jobbar inom detta specialistområde

Som specialister kan vi lämna råd inom alla typer av skadestånds- och försäkringsrätt. Vi har stor erfarenhet av att assistera både bolag och privatpersoner i försäkringsrättsliga frågor och skadeståndsfrågor. I tvister bidrar vi ofta med rättsliga bedömningar och skadeståndsutredningar. Har du drabbats av ekonomisk skada eller personskada hjälper vi dig att ställa krav mot den som orsakat skadan, men även mot försäkringsbolag eller försäkringskassan. Vi kan också biträda dig vid rättegångar eller prövningar i olika försäkringsanknutna nämnder. Även vid en skadereglering kan vi tillvarata din rätt att på bästa sätt få fortlöpande kompensation.

Exempel på vanliga frågor

  • Vad måste man tänka på om man råkat ut för en skada eller ett försäkringsfall (preskription, säkra bevisning m.m.)?
  • Ska försäkringsvillkoren verkligen tolkas såsom försäkringsbolaget påstår?
  • Måste jag gå till domstol för att få rätt eller finns det andra möjligheter?
  • Kan försäkringen täcka mina förluster eller den skada jag orsakat?

Våra jurister inom området

Anna Larsson

Advokat
+46 (0) 31-701 20 24

Claes Aurell

Advokat / Delägare
+46 (0) 31-701 20 17

Johannes Devert

Advokat
+ 46 (0) 31-701 20 39

Josephine Dellborg

Jurist
+ 46 31 701 20 04

Karin Jonsson

Jur.kand
+46 (0) 31 701 20 19

Magnus Forsman

Advokat / Delägare
+46 (0) 31-701 20 11

Marcus Josefsson

Advokat / Delägare
+46 (0) 31-701 20 16