Process- och skiljemannarätt

I en affärsverksamhet är det oundvikligt att någon gång hamna i konflikt. Det kan röra sig om obetalda fordringar, obefogade krav, misslyckade samarbeten och investeringar, konflikter kring ägarledda företag, avtalsbrott och skadeståndskrav. Tvistlösning innefattar i stort sett alla situationer där meningsskiljaktigheter har uppstått.

Rosengrens Advokatbyrå biträder företag, organisationer och offentligt ägda bolag i allmän domstol, förvaltningsdomstol och i skiljeförfaranden. Våra advokater anlitas också som skiljemän. Vi har lång erfarenhet av kommersiella tvister inom de flesta verksamhetsområden och genom ett nära samarbete mellan våra specialistområden, tillhandahåller vi den kompetens som just ditt ärende kräver. Våra jurister hanterar även överklagande av negativa myndighetsbeslut, såsom vid offentlig upphandling och i tillståndsärenden.

Rosengrens Advokatbyrå kan också bistå med att förebygga och undvika onödiga och kostsamma domstolsprocesser genom konflikthantering, riskanalys och bevissäkring. 

Exempel på vanliga frågor

Vad gör jag om jag får ett krav riktat mot mig?
Vad kan jag göra om min kund inte betalar sin faktura?
Vilka möjligheter, risker och kostnader medför en domstolsprocess eller ett skiljeförfarande?
Kan tvisten lösas utan att gå till domstol? 

 

Våra jurister inom området

Anna Larsson

Advokat
+46 (0) 31-701 20 24

Anna Sara Andersson

Advokat
+ 46 (0) 31-701 20 21

Isabel Alsterberg

Advokat
+46 (0) 31-701 20 38

Johan Månsson

Advokat/Delägare
+46 (0) 31-701 20 18

Johan Pellegrini

Advokat/Delägare
+ 46 (0) 31-701 20 10

Johannes Devert

Advokat
+ 46 (0) 31-701 20 39

Karin Jonsson

Jur.kand
+46 (0) 31 701 20 19

Magnus Forsman

Advokat / Delägare
+46 (0) 31-701 20 11

Malin Berglie

Advokat
+ 46 (0) 31-701 20 23

Marcus Josefsson

Advokat / Delägare
+46 (0) 31-701 20 16

Nathalie Miskin

Jurist
+ 46 (0) 31-701 20 12

Nicklas Gränsmarker

Advokat / Delägare / VD
+46 (0) 31-701 20 15

Sebastian Thelén

Advokat
+46 (0) 31-701 20 27

Thelma Fredin

Advokat
+ 46 (0) 31-701 20 05

Ulrik Hägge

Advokat / Delägare
+46 (0) 31-701 20 07