Process- och skiljemannarätt

Beskrivning av process- och skiljemannarätt

Om du bedriver affärsverksamhet är det nästan oundvikligt att du någon gång hamnar i en tvist. Ett exempel är när du utfört ett arbete och kunden inte är nöjd och vägrar betala. Ett annat är när kunden anser att kvaliteten på produkten du levererat är felaktig. Ni är helt enkelt inte överens. Det kan även uppkomma situationer när du får ett skadeståndskrav ställt mot dig eller vice versa, där du behöver hjälp och stöd hur du på bästa sätt går vidare.

Hur jobbar vi inom detta specialistområde

Baserat på affärsmässighet och lång erfarenhet av tusentals tvister försöker vi alltid finna bästa lösningen. Det kan ena gången betyda att vi biträder vid förhandlingar innan själva tvisteförfarandet har påbörjats och exempelvis föreslår medling som alternativ tvistelösning. Andra gånger kan bästa lösning vara att omgående ansöka om stämning. Vi som process-specialister har förmågan att skapa förståelse för argumenten som framställs, lika viktigt som att förstå den rent rättsliga miljön.

Exempel på vanliga frågor

  • Vilka möjligheter har jag och vilka risker tar jag vid en tvist?
  • Hur kan jag undvika att en långdragen och dyr tvistesituation uppkommer?
  • Vad måste jag tänka på om jag nu hamnat i en tvist?
  • Vad kostar ett tvisteförfarande vid allmän domstol eller i skiljenämnd?

Våra jurister inom området

Anna Larsson

Advokat
+46 (0) 31-701 20 24

Anna Sara Andersson

Jurist
+ 46 (0) 31-701 20 21

Isabel Alsterberg

Advokat
+46 (0) 31-701 20 38

Johan Pellegrini

Advokat
+ 46 (0) 31-701 20 10

Johannes Devert

Advokat
+ 46 (0) 31-701 20 39

Karin Jonsson

Jur.kand
+46 (0) 31 701 20 19

Magnus Forsman

Advokat / Delägare
+46 (0) 31-701 20 11

Malin Berglie

Advokat
+ 46 (0) 31-701 20 23

Malin Stenberg

Jurist
+ 46 (0) 31-701 20 13

Marcus Josefsson

Advokat / Delägare
+46 (0) 31-701 20 16

Nicklas Gränsmarker

Advokat / Delägare / VD
+46 (0) 31-701 20 15

Sebastian Thelén

Advokat
+46 (0) 31-701 20 27

Thelma Fredin

Advokat
+ 46 (0) 31-701 20 05

Ulrik Hägge

Advokat / Delägare
+46 (0) 31-701 20 07