Obeståndsrätt

Beskrivning av obeståndsrätt

I en väl fungerande marknadsekonomi är en naturlig och oundviklig del att företag ibland drabbas av betalningsproblem. Orsaken kan vara att någon eller några av företagets kunder inte kan, eller vill, betala företagets löpande fakturor, eller att ett företag befinner sig i en tillfällig konjunkturnedgång där den egna intjäningsförmågan för stunden minskat. Många gånger kan sådana problem lösas genom frivilliga avtal där det ingår eftergifter eller avbetalningsplaner, men i vissa fall är problemen så stora att företaget behöver hjälp av en specialist med inriktning på obeståndsrätt. Inom obeståndsrätten ryms i princip alla frågor som uppkommer vid betalningsproblem och de vanligaste alternativen är företagsrekonstruktion eller konkurs. Inom ramen för en lyckad företagsrekonstruktion kan domstolen fatta beslut om offentliga ackord. Detta kan i sin tur innebära att framgångsrika företag med tillfälliga likviditetsproblem kan leva vidare.

Hur jobbar vi inom detta specialistområde

Rosengrens obeståndsgrupp har en lång och gedigen erfarenhet av obeståndsrättsliga frågor och är med fem konkursförvaltare en betydande aktör på området i Västsverige. Våra jurister handlägger alla tänkbara frågeställningar som uppstår i samband med obestånd eller andra ekonomiska svårigheter. Våra obeståndsjurister har ingående kunskaper om och stor erfarenhet av att arbeta i preventiva frågeställningar såsom vid rådgivning kring äganderättsförbehåll och pantförskrivningar. Vi omvandlar konkursbon till likvida medel som sedan delas ut till fordringsägarna i enlighet med regler i förmånsrättslagen. Detta innebär ibland genomförande av försäljningar av rörelser, som i sin tur kan ge förnyade arbetstillfällen för tidigare anställda i företaget.

Exempel på vanliga frågor

  • Kan ni handlägga rekonstruktioner och konkurser inom alla branscher? 
  • Biträder ni mig vid förhandlingar med borgenärer och gäldenärer? 
  • Om mitt företag har krav mot ett annat företag med betalningssvårigheter, kan ni företräda mitt företag i sådana frågeställningar?
  • Kan ni hjälpa mig att utforma säkerhetsavtal som minskar risken för mig som långivare? 

Konkurs och information till arbetstagare

Företagsrekonstruktion och tillvägagångssätt

Våra jurister inom området

Christian Andersch

Advokat / Delägare
+46 (0) 31-701 20 08

Isabel Alsterberg

Advokat
+46 (0) 31-701 20 38

Johan Månsson

Advokat/Delägare
+46 (0) 31-701 20 18

Johan Pellegrini

Advokat/Delägare
+ 46 (0) 31-701 20 10

Stefan Jevinger

Advokat
+46 (0) 31-701 20 25

Ulf Sahlin

Advokat / Delägare
+46 (0) 31-701 20 20

Ulrik Hägge

Advokat / Delägare
+46 (0) 31-701 20 07