Fastighetsrätt

Beskrivning av fastighetsrätt

Nästan samtliga företagstransaktioner inkluderar fastighets- eller hyresrättsliga frågeställningar. Fastigheter representerar stora värden och kan exponera ägare och andra rättighetsinnehavare för stora risker, till exempel vid förvärv av potentiellt förorenade fastigheter och vid olika typer av entreprenad- och exploateringsavtal. Dessa risker måste värderas och hanteras. Rätt förvaltade kan de utgöra en källa till affärsmöjligheter! Köpet av en fastighet är ofta en privatpersons största affär i livet, och professionell rådgivning kan vara en god investering. l fastighetsrätten inkluderas även arrende-, servituts-, plan- och bygglovsfrågor. 

Hur vi jobbar inom detta specialistområde

För att täcka in alla aspekter krävs kompetens som spänner över flera rättsområden. Som specialister täcker vi in de flesta regelkomplex inom såväl den allmänna som den speciella fastighetsrätten. Naturligtvis samarbetar vi för bästa lösning med andra specialiteter inom Rosengrens, exempelvis process och obestånd. Vi företräder såväl bolag som privatpersoner med obrottslig lojalitet och absolut fokus på att ge dig som kund ett fullständigt beslutsunderlag och därmed det bästa resultatet.

Exempel på vanliga frågor

  • Hur kan mitt bolag förvärva en näringsfastighet utan onödiga kostnader eller risker?
  • Vilka handlingsalternativ har jag vid en felaktig uppsägning av mitt lokalhyresavtal? 
  • Om det handlar om expropriation, vilka rättigheter har jag som fastighetsägare?
  • Vad gäller om jag tänker ge bort min fastighet till mina barn?

Våra jurister inom området

Anna Larsson

Advokat
+46 (0) 31-701 20 24

Johannes Devert

Advokat
+ 46 (0) 31-701 20 39

Malin Berglie

Advokat
+ 46 (0) 31-701 20 23

Thelma Fredin

Advokat
+ 46 (0) 31-701 20 05