Entreprenadrätt

BESKRIVNING AV ENTREPRENADRÄTT

Entreprenader kräver noggrann planering och en stor mängd överväganden ­för att onödiga tvister och kostnader skall undvikas. Entreprenadarbeten utförs normalt enligt branschens standardavtal, såsom AB 04, ABT 06 och ABS 09, men dessa bör kompletteras med ett individuellt utformat entreprenadavtal, som tar hänsyn till de specifika förutsättningarna i avtalssituationen. Vid planering av entreprenader finns också plan- och byggfrågor och miljörättsliga aspekter att förhålla sig till.

När parterna inte lyckas komma överens kan en tvist vara oundviklig. En tvist medför både risker och möjligheter och är ofta tekniskt komplicerad. För att nå framgång i en entreprenadrättslig tvist är det viktigt att behärska entreprenadrätten och de byggtekniska frågor som ingår i tvisten samt ha förståelse för och erfarenhet av processrätten.

HUR VI JOBBAR INOM DETTA SPECIALISTOMRÅDE

Rosengrens Advokatbyrå har stor erfarenhet av entreprenadrättens samtliga områden. Vi företräder såväl entreprenörer som beställare från planeringsstadiet till arbetenas färdigställande. Våra klienter gör goda affärer, undviker onödiga tvister och kan lägga allt fokus på sin verksamhet och framtida affärsmöjligheter.

När tvist ändå uppstår arbetar vi alltid med oinskränkt lojalitet för att finna den bästa lösningen för vår klient, oavsett om det innebär att nå en överenskommelse utom rätta eller att driva tvisten till rättslig prövning. Vi har stor vana av tvister i såväl domstol som skiljeförfaranden och anlitas som skiljedomare i entreprenadrättsliga tvister.

EXEMPEL PÅ VANLIGA FRÅGOR

Hur ska jag som beställare förhålla mig till besiktningens genomförande och rättsverkan?
Hur ska risken för missförstånd och rättsprocesser i entreprenaden minimeras?
Vilka handlingsalternativ finns när beställaren vägrar betala och påstår att fel föreligger eller att arbetena inte beställts?
Hur ska entreprenadavtalet formuleras för bästa affärsmässiga resultat?

Våra jurister inom området

Johannes Devert

Advokat
+ 46 (0) 31-701 20 39

Nicklas Gränsmarker

Advokat / Delägare / VD
+46 (0) 31-701 20 15

Ulrik Hägge

Advokat / Delägare
+46 (0) 31-701 20 07