Avtals- och bolagsrätt

Beskrivning av avtalsrätt- och bolagsrätt

Frågor om avtal dyker dagligen upp hos dig som företagare. Det kan röra sig om ingående av köpeavtal, avtal vid företagsöverlåtelse, leveransavtal, aktieägaravtal eller samarbetsavtal. Det kan också röra sig om licens- eller sekretessavtal, agent- eller distributionsavtal, franchiseavtal, leasingavtal, pantavtal eller något annat avtal. Som företagare kan du också tvingas hantera och tolka redan ingångna avtal. I dessa situationer måste du fatta beslut som kan få långtgående ekonomiska konsekvenser. Det är därför viktigt att besluten är väl underbyggda.

Avtalsrättsliga frågor har dessutom stor betydelse när du ska göra olika typer av förändringar av verksamheten, till exempel företagsöverlåtelser och omorganisationer.

Hur vi jobbar inom detta specialistområde

När du ska göra en affär eller transaktion är det alltid en trygghet att kunna luta sig mot ett genomtänkt och välskrivet avtal. Det är här Rosengrens specialister inom avtalsrätt- och bolagsrätt kommer in, med lång erfarenhet inom alla sorters avtalsrättsliga förhandlingar.

Vi har en bred kunskap inom det avtalsrättsliga området och erbjuder bland annat hjälp med upprättande och granskning av alla sorters avtal.

Avtalsrätten spänner över de flesta av de affärsjuridiska områdena och kräver stor kompetens som ofta inbegriper våra andra specialistområden, till exempel arbetsrätt och processrätt. Då arbetar vi tillsammans för att finna bästa lösning för dig som kund.

Exempel på vanliga frågor

  • Vad måste jag tänka på när jag ska inleda det här samarbetet?
  • Kan jag säga upp det här distributionsavtalet?
  • Får de göra så när jag har det här kompanjonsavtalet?
  • Kan ni upprätta avtal om jag ska överlåta min rörelse?
  • Kan ni hjälpa mig även om vi inte ingått något skriftligt avtal?

Våra jurister inom området

Christian Andersch

Advokat / Delägare
+46 (0) 31-701 20 08

Emil Larsson

Advokat
+46 (0) 31-701 20 09

Isabel Alsterberg

Advokat
+46 (0) 31-701 20 38

Johan Pellegrini

Advokat/Delägare
+ 46 (0) 31-701 20 10

Malin Berglie

Advokat
+ 46 (0) 31-701 20 23

Marcus Josefsson

Advokat / Delägare
+46 (0) 31-701 20 16

Nicklas Gränsmarker

Advokat / Delägare / VD
+46 (0) 31-701 20 15

Stefan Jevinger

Advokat
+46 (0) 31-701 20 25

Thelma Fredin

Advokat
+ 46 (0) 31-701 20 05

Ulf Sahlin

Advokat / Delägare
+46 (0) 31-701 20 20

Ulrik Hägge

Advokat / Delägare
+46 (0) 31-701 20 07