Vision och mission

VÅR VISION ELLER MÅLBILD

Rosengrens ska vara en erkänd aktör över hela Sverige när det gäller att skapa mervärde och trygghet i affärslivet, med spetskompetens inom obeståndsjuridik, processrätt, arbetsrätt, fastighetsrätt, avtalsrätt, försäkringsrätt och offentlig upphandling.

VÅR MISSION ELLER VARFÖR VI FINNS

Rosengrens mission är att skapa mervärde och trygghet i affärslivet.

”Vi säljer förtroende, engagemang och kompetens. Juridisk kompetens är egentligen en självklarhet.”