Våra kärnvärden

Om visionen beskriver ledstjärnan som vi jobbar emot, så beskriver vår värderingsbas den plattform som vi står på och arbetar från. Våra kärnvärden driver därför företagskulturen och prioriteringarna och skapar därmed ett ramverk inom vilket beslut kan fattas. Våra tre kärnvärden är engagemang, förståelse och erfarenhet.

ENGAGEMANG

Har du tänkt på hur snabbt du känner om en människa du möter är engagerad eller ointresserad av dig och ditt ärende? Hur de små detaljerna i det dagliga bygger helhetsintrycket. Från första mötet när du som kund möts av nyfikenhet, hängivenhet, den där sköna känslan att någon verkligen lyssnar och förstår. Till när du återkommer till oss på byrån och alltid känner dig väntad, välkommen och möts av äkta omsorg. När samma engagemang sen lyser igenom hela vägen fram till slutresultatet, då sitter engagemanget som en del av Rosengrens DNA.

FÖRSTÅELSE

När uppskattas det vi gör mest? Ofta säger våra kunder att det handlar om förmågan att sätta sig in i din situation och affär, att se din verksamhets speciella utmaningar och alltid ställa frågan - på vilket sätt gagnar detta dig som kund? Förståelsen är grunden till den trygghet som ofta är själva motivet till att du kommer till oss. Trygghet att vi strukturerar upp problemet för dig, benar upp frågorna och sedan tar ett steg i taget till den bästa lösningen. Här pratar vi ofta om ”äkta” kundnytta, att vara ärlig i vad som är möjligt att uppnå och faktiskt avråda från en process om möjligheterna att vinna är för små.

ERFARENHET

Erfarenhet och kunskap bygger kompetens, framför allt spetskompetens värd namnet kräver att man genomfört tusentals processer, gjort tiotusentals avtal, vunnit hundratals mål och därigenom ökar möjligheterna maximalt. Med andra ord förmågan att använda juridiken som verktyg för att lösa konflikten eller problematiken på bästa sätt. Spetskompetens satt i ett sammanhang, i ett team av experter, är det som ger styrkan hos Rosengrens. Men även erfarenheten att se människan bakom, att jobba nära dig som kund mot ett gemensamt mål och att inkludera dig i vi-känslan som genomsyrar vårt sätt att arbeta.

”En stor del i ett lagarbete värt namnet är förmågan att lyssna.”