Särskillnad

VAD SKILJER ROSENGRENS FRÅN ANDRA?

Det som gör skillnaden är vårt fokus som affärsjuridisk byrå på att vara bäst inom områdena obeståndsrätt, avtals- och bolagsrätt, process- och skiljemannaförfarande, entreprenadrätt, arbetsrätt, entreprenadrätt, fastighetsrätt och hyresrätt, skadeståndsrätt och försäkringsrätt. Plus vår förankring och erfarenhet av det västsvenska affärslivet och vår speciella Rosengrens-anda. En företagskultur som ger dig som kund trygghet, där du alltid blir personligt bemött och upplever stor tillgänglighet, där teamet som jobbar med frågorna alltid är nära.

”Du kommer med en tung ryggsäck. När du går härifrån är det med lätta steg och känslan att ryggsäcken står kvar hos oss.”