Konkursanbud Kulturbåtarna AB

För konkursbos räkning infordras anbud på Kulturbåtarna AB (med bifirmor Göteborg & Bohusläns Rederi samt Svenska Västkustlinjen i Göteborg) i konkurs rörelser och tillgångar.

Bolaget har bedrivit rederiverksamhet och passagerartransporter, främst kryssningar mellan Göteborg och Strömstad, transporter till och från Nya Älvsborgs fästning samt nöjeskryssningar i Göteborgs skärgård med omnejd. Bolaget har även bedrivit restaurangverksamhet på Nya Älvsborgs fästning. Bolaget äger tre passagerarfartyg, transportfartyg samt diverse kontors- och restauranginventarier. Verksamheten har bedrivits med cirka 35 anställda, varav huvuddelen för säsong eller enstaka dagar. Omsättningen för 2017 uppgick preliminärt till cirka 16 miljoner kronor. Verksamheten har bedrivits från kontorslokaler på Eriksberg i Göteborg.

Anbudsunderlag kan beställas per telefon 031-701 20 00 eller e-post christian.andersch [at] rosenlaw.se alternativt genom att klicka på nedstående pdf-fil. Ytterligare information lämnas av konkursförvaltaren advokat Christian Andersch.

Visning av rörelsen och däri ingående egendom sker efter överenskommelse.

Skriftligt anbud ska vara konkursförvaltaren tillhanda via post eller e-post senast torsdagen den 2 augusti 2018 kl. 13.00. Fri prövningsrätt förbehålles, liksom rätten att sälja tillgångarna under pågående anbudsförfarande.