Konkursanbud Construction Guys in the North AB

För konkursbos räkning infordras anbud på Construction Guys in the North AB i konkurs tillgångar.

Bolaget har bedrivit byggverksamhet och före konkursutbrottet hade bolaget cirka 20 anställda. Verksamheten har bedrivits från förhyrda lokaler på Björbäcksvägen 7 i Uddevalla.

Anbudsunderlag kan beställas per telefon 031-701 20 00 eller e-post christian.andersch [at] rosenlaw.se alternativt genom att klicka på nedstående pdf-fil. Ytterligare information lämnas av konkursförvaltaren advokat Christian Andersch.

Visning av rörelsen och däri ingående egendom sker efter överenskommelse.

Skriftligt anbud ska vara konkursförvaltaren tillhanda via post eller e-post senast onsdagen den 8 augusti 2018 kl. 12.00. Fri prövningsrätt förbehålles, liksom rätten att sälja tillgångarna under pågående anbudsförfarande.