Enstegstätade fasader är ett fel enligt Högsta domstolen

Högsta domstolen har i ett dagsfärskt avgörande fastställt att det är ett entreprenadrättsligt fel att bygga ett hus med oventilerad enstegstätad fasad. Som beställare har man alltså enligt HD rätt att förvänta sig att fastighetens fasader duger som väderskydd. I det aktuella målet, där Myresjöhus är ansvarig entreprenör, har husägarna upptäckt fuktskadorna efter det att garantitiden på två år har löpt ut. För sådana fel ansvarar entreprenören endast om felen är väsentliga och har sin grund i entreprenörens vårdslöshet. Dessa frågor är ännu inte avgjorda av HD eftersom tidigare meddelat prövningstillstånd endast omfattade frågan om fasadtypen i sig utgör ett fel. HD har därför, med dagens utgång i den frågan, utvidgat prövningstillståndet till att även omfatta frågorna om felets väsentlighet och entreprenörens vårdslöshet. För husägarna i Svedala innebär detta ytterligare väntan på det slutliga avgörandet om de skall få ersättning eller ej.

Däremot – vilket säkerligen många husägare inte är medvetna om – gäller inte något krav på vårdslöshet för entreprenörens ansvar, om felen (fuktskador) har framkommit redan under garantitiden. Då ansvarar entreprenören alldeles oavsett eventuell vårdslöshet. För alla dessa husägare har HD alltså redan avgjort den viktigaste frågan.

För husägare med enstegstätade fasadsystem är det nu hög tid att rikta anspråk mot den entreprenör som varit ansvarig för byggnationen. Sluttiden för rättsliga anspråk – tio år från dagen för slutbesiktning – närmar sig raskt för de hus som kan vara aktuella. Detta då metoden i stort sett slutade användas i Sverige efter år 2007. 

Advokaterna Ulrik Hägge, Isabel Areskoug Jantzen och Isabel Alsterberg hanterar de av advokatbyråns klienter som är ägare till fuktskadade hus där entreprenören hittills har vägrat att genomföra fasadbyte.

Klicka på nedanstående pdf-fil för att läsa domen.

BilagaStorlek
PDF icon dom.pdf423.15 KB