Ulrik Hägge

Advokat / Delägare
+46 (0) 31-701 20 07
Kontor: 
Göteborg
Växel: 
+46 (0) 31-701 20 00
Mobil: 
+46 (0) 707-10 57 40
Fax: 
+46 (0) 31-701 20 01
Assistent: 
Monica Kern
Presentation: 
Jag är intresserad av fysisk och mental träning vilket mynnat ut i svart bälte i Kyokushin karate. Styrelseengagemang finns dels i riksidrottsförbundets underorganisation SKOFF, dels i teknikförbundet Swedish Karate Kyokushinkai. Jag har även engagemang kopplade till universitetsvärlden som ordförande i Stiftelsen affärsjuridik och medlem i Akademin för insolvensrätt vid Karlstads universitet.
Utbildning: 
jur kand vid Uppsala Universitet, 1987
Yrkeserfarenhet: 
Tingsnotarietjänstgöring vid Göteborgs tingsrätt, 1987-89
Biträdande jurist vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå i Göteborg, 1989 - 1993
Advokat, 1992
Delägare i Rosengrens Advokatbyrå, 1994
Publikationer: 
SvJT 2005 sid 1052 Regress mellan kollektivt ansvariga
JT 2005/06 sid 549 Säkerställande av leverantörsfordran
SvJT 2006 sid 900 Återvinning i konkurs efter fusion av dotterbolag
JT 2006/07 sid 793 Preskription av återvinning
SvJT 2009 sid 644 Om återvinning av egendom som ökat i marknadsvärde
JT 2009/10 sid 170 Nackdelsrekvisitet vid återvinning i konkurs – en rättsfråga?
SvJT 2011 sid 290 Fordrans uppkomst vid offentligt ackord, 3 kap 3 § lagen om företagsrekonstruktion
JT 2012/13 s 507 Frånträdande av avtal under företagsrekonstruktion
JT 2014/15 sid 233 Obeståndstidpunkten
Insolvensrättslig Tidskrift 2016 sid 16 Återvinningssvarandens vederlagsrätt
Språk: 
Svenska, engelska, tyska

Sök & filtrera

Anna Larsson

Advokat
+46 (0) 31-701 20 24

Anna Sara Andersson

Advokat
+ 46 (0) 31-701 20 21

Christian Andersch

Advokat / Delägare
+46 (0) 31-701 20 08

Claes Aurell

Advokat / Delägare
+46 (0) 31-701 20 17

Emil Larsson

Advokat
+46 (0) 31-701 20 09

Isabel Alsterberg

Advokat
+46 (0) 31-701 20 38

Jeanette Kaldrup

Ekonomiassistent
+46 (0) 31-701 20 29

Johan Månsson

Advokat/Delägare
+46 (0) 31-701 20 18

Johan Pellegrini

Advokat/Delägare
+ 46 (0) 31-701 20 10

Johannes Devert

Advokat
+ 46 (0) 31-701 20 39

Josephine Dellborg

Jurist
+ 46 31 701 20 04

Kanchi Stiernstrand

Receptionist
+ 46 (0) 31 701 20 00

Karin Jonsson

Jur.kand
+46 (0) 31 701 20 19

Lena Wetterling

Ekonom / Handläggare lönegaranti
+46 (0) 31-701 20 31

Linda Milkéwitz

Assistent
+46 (0) 31-701 20 00

Lise-Lotte Gustafsson

Ekonom / Handläggare lönegaranti
+ 46 (0) 31-701 20 36

Magnus Forsman

Advokat / Delägare
+46 (0) 31-701 20 11

Malin Berglie

Advokat
+ 46 (0) 31-701 20 23

Marcus Josefsson

Advokat / Delägare
+46 (0) 31-701 20 16

Monica Hinnerson

Ekonomichef
+46 (0) 31-701 20 28

Monica Kern

Assistent
+46 (0) 31-701 20 03

Monica Löf-Nilsson

Assistent
+ 46 (0) 31 - 701 20 33

Nathalie Miskin

Jurist
+ 46 (0) 31-701 20 12

Nicklas Gränsmarker

Advokat / Delägare / VD
+46 (0) 31-701 20 15

Otto Gullberg

Jurist
+ 46 31 701 20 22

Sebastian Thelén

Advokat
+46 (0) 31-701 20 27

Stefan Jevinger

Advokat
+46 (0) 31-701 20 25

Thelma Fredin

Advokat
+ 46 (0) 31-701 20 05

Ulf Sahlin

Advokat / Delägare
+46 (0) 31-701 20 20

Ulrik Hägge

Advokat / Delägare
+46 (0) 31-701 20 07