Företagsrekonstruktion och tillvägagångssätt

Även välskötta företag med bra produkter kan få betalningsproblem. Betalningsproblemen kan exempelvis ha sitt ursprung i att intäkterna minskat och att företaget inte hunnit anpassa sina kostnader till de nya förutsättningarna tillräckligt snabbt. Andra orsaker kan vara att företaget gjort en stor kundförlust alternativt drabbats av en oväntad kostnad eller är bundet genom ett alltför långt och kostsamt avtal.

För det fall företaget i grunden är lönsamt och livskraftigt så kan rekonstruktion enligt lagen om företagsrekonstruktion vara ett effektivt sätt att rädda ett företag med betalningsproblem från att försättas i konkurs. För genomförandet av en företagsrekonstruktion är tidsfaktorn av betydelse. Ju tidigare ett förfarande inleds, desto bättre är förutsättningarna för att en rekonstruktion skall lyckas.

Rosengrens Advokatbyrå har ett flertal advokater som är specialister på företagsrekonstruktion och vi biträder regelbundet såväl stora som små företag med betalningsproblem. En rekonstruktion genomförd på rätt sätt medför fördelar för ägare, fordringsägare samt anställda och våra erfarna rekonstruktörer har den spetskompetens som krävs för att lyckas med detta.

Ackord och Lönegaranti - viktiga aspekter vid företagsrekonstruktioner

Vid inledande kontakter utreder företagets ledning tillsammans med rekonstruktören om det går att genomföra en rekonstruktion av företaget. En viktig förutsättning för att det skall gå att genomföra är att företaget bedöms kunna redovisa vinst inom en inte alltför avlägsen framtid samt vanligtvis även att det går att genomföra ett ackord med bolagets fordringsägare. Ackord innebär att fordringsägarna accepterar att skriva ner sina fordringar med en viss procentsats. Efter analys av verksamheten upprättas ansökan om företagsrekonstruktionen, som ges in till tingsrätten.

Tingsrätten beslutar härefter om företagsrekonstruktion. Genom tingsrättens beslut erhåller företaget bland annat konkursskydd, skydd mot övriga exekutiva åtgärder och skydd mot att gamla avtal sägs upp på grund av betalningsdröjsmål. Dessutom träder en statlig lönegaranti in efter rekonstruktionsbeslutet. Detta innebär att länsstyrelsen under en övergångsperiod utbetalar lön till företagets anställda, som därigenom får en trygghet i och med denna lönegaranti. Förfarandet med företagsrekonstruktioner syftar till att skapa ett rådrum så att företaget i lugn och ro skall kunna komma tillrätta med sina ekonomiska problem för att komma ur krisen och överleva.