En komplett affärsjuridisk byrå

På Rosengrens är vi ca 35 personer, varav ca 25 jurister som verkar inom våra specialistområden med spetskompetens inom arbetsrätt, fastighetsrätt, avtals- och bolagsrätt, obeståndsrätt, entreprenadrätt, process- och skiljemannarätt och skadestånds- och försäkringsrätt.

Rosengrens har kontor i Göteborg med fokus på det västsvenska näringslivet. Rosengrens är sedan många år aktiva i företagsorienterade nätverk i regionen vilket ger oss goda relationer och värdefulla insikter om det västsvenska företagsklimatet. Vi känner bättre än de flesta till vad som är särskiljande när det gäller problematik och utmaningar i det västsvenska näringslivet.

 

Historiken bakom en av västsveriges främsta advokatbyråer

Lars F Rosengren startade advokatbyrån 1974 och har genom åren stöttat tusentals företag, privatpersoner men även kommuner, stiftelser och statliga bolag med spetskompetens. Rosengrens Advokatbyrå har idag ett renommé att tillhöra Västsveriges främsta advokatbyråer och är ett givet förstahandsval bland många framgångsrika företag. Bland jurister är den speciella Rosengrens-andan välkänd, en anda som präglas av familjär vi-känsla, omsorg, personligt bemötande och en öppenhet att låta kunden ingå i teamet som löser de affärsjuridiska problemen på bästa sätt.

”Rosengrens skapar mervärde och trygghet i ett allt mer komplext affärsliv.”