Arbetsrätt

Beskrivning av arbetsrätt

Är du arbetsgivare, då möter du i princip varje dag frågor som har med arbetsrätt att göra. Det kan vara olika avtal som ska ingås, till exempel anställningsavtal, andra avtal med anställda eller avtal med enskilda uppdragstagare. Det kan också handla om avsked eller uppsägning och problem som uppstår när du måste skära ner på personalstyrkan. Det kan även handla om konflikthantering på arbetsplatsen. Alla dessa situationer innebär risk för skadeståndsskyldighet om du fattar fel beslut. Arbetsrättsliga frågor är också av största vikt när du gör förändringar i verksamheten, exempelvis omorganisationer och företagsöverlåtelser.

Hur jobbar vi inom detta specialistområde

Våra specialister är rådgivare inom alla typer av arbetsrättsliga ärenden där vi ofta jobbar tillsammans med andra specialister på Rosengrens inom exempelvis processer och företagsöverlåtelser. Naturligtvis kan vi biträda dig vid förhandlingar med fackförbund och föra talan vid tingsrätter och i Arbetsdomstolen. Vi företräder dig även om du som arbetsgivare åtalas för arbetsmiljöbrott och/eller åläggs företagsbot. Gemensamt för samtliga ärenden inom arbetsrätt är att vi alltid har fullt fokus på att hjälpa dig fram till bästa resultat.

Exempel på vanliga frågor

  • Vad ska jag tänka på arbetsrättsligt i samband med företagsförvärv eller börsintroduktioner?
  • Vid vilka tillfällen ska man förhandla med facket?
  • Vad är det som gäller vid omstruktureringar och verksamhetsövergångar? 
  • Kan ni hjälpa mig att skriva bra anställningsavtal, företagspolicys och incitamentsprogram?

Våra jurister inom området

Claes Aurell

Advokat / Delägare
+46 (0) 31-701 20 17

Johan Månsson

Advokat/Delägare
+46 (0) 31-701 20 18